سکس واژنآمیزش مهبلی یک جنبه از سکس زنانه است که کمبود اطلاعات و آشفتگی افکار زیادی پیرامون آن وجود دارد. در مورد آن این بحث وجود دارد که آیا زنان در هنگام آمیزش مهبلی قادر به رسیدن به ارگاسم هستند یا نه. اغلب زنان که این کار را نمی‌کنند، اغلب به چیزهای اشتباهی اعتقاد دارند. تعداد زیادی از زنان هم قبول می‌کنند که باید شریک خوبی باشند، بعلاوه رسانه‌ها به ما این را می‌گویند که یک زن وقتی که یک آلت مرد وارد فرجش می‌شود، جیغی از روی خوشی می‌کشد و چند بار ارگاسم را تجربه می‌کند. همة این نتایج در بعضی زنان که می‌خواهند برای حفظ جلوة خود و طبیعی نشان دادن خود تظاهر به ارگاسم کنند، ظاهر می‌شود .

فروید بیان کرد که زنان بالغ ارگاسم مهبلی دارند در حالی که زنان نا بالغ ارگاسم چوچوله ای دارند. این کاملاَ دروغ است. اکثر زنان نیاز به برانگیختگی چوچوله‌ای دارند حتی اگر به ارگاسم رسیده باشند. تا وقتی که ارگاسم به روشهای مختلف قابل تجربه باشد، همة روشها یکسان هستند. یک ارگاسم، یک ارگاسم است. فروید در ابتدا باید می‌فهمید که چوچوله مرکز لذت و خوشی زن است و نه فرج. اکثر نظریات فروید ساختگی بودند و آزمایش نشده بودند .

متاسفانه حقایق پیرامون آمیزش مهبلی بسیار گیج کننده هستند. زنان زیادی هستند که با آن چندین بار به ارگاسم می‌رسند و عاشق به کار گرفتن آن هستند. گروهی دیگر از زنان آنرا خسته کننده و عاری از هر نوع لذت بخشی می‌دانند. یک سوم و یا گروه بیشتری در بین این گروه قرار می‌گیرند، آنان از آمیزش مهبلی خیلی لذت می‌برند ولی انجام این عمل به تنهایی قادر به تجربة ارگاسم نیستند. یک زن بدون توجه به نوع پاسخش به آمیزش مه بلی نرمال و طبیعی است، هرچه که پاسخش باشد فرقی نمی‌کند .

دلیل گسترده بودن پاسخ زنان به آمیزش مهبلی هم علل فیزیکی و هم علل روانشناختی است. شرح دادن این موضوع که چرا زنان اینگونه هستند، ساده نیست. زنان هستند که فرج بسیار حساسی دارند در حالی که عده دیگری هستند که اینگونه نیستند. اگر شما دیوارة فرج بعضی زنان را نوازش کنید خیلی لذت می‌برند در حالی که عده دیگری هستند که هیچ احساسی نسبت به آن ندارند. دلیل آن فشردگی متنوع عصبها در کل بدن (نه فقط فرج) بعضی زنان است که از فردی به فرد دیگر متغیر است. بدلیل اینکه یک زن نسبت به حساسیت فرج خود کنترلی ندارد، بنابراین نباید خودش را سرزنش کند اگر به تحریک توسط آلت مرد حساس نیست. فقط خود او تنها نیست که اینگونه است. ممکن است روشها و حالات دیگری برای آمیزش و دخول در فرج باشد که برای او خیلی لذت بخش باشد .

زنانی هستند که در حین آمیزش مهبلی خیلی به ارگاسم می‌رسند، دلیل آن اینست که آنها از لحاظ روانی و عاطفی این عمل را خیلی مهیج می‌یابند. اگر مغز یک کار را لذت بخش بیابد و آنرا تصور کند، ارگاسم می‌تواند رخ بدهد حتی اگر تماسی صورت نگیرد. این به آن معنی نیست که آن لذتی که زنان بطور ضمنی در حین آمیزش مهبلی زنان به آن می‌رسند، همانی است که در سرشان است، این اصلاَ درست نیست. لذت بردن بیشتر زنان در حین آمیزش مهبلی بستگی به احساس رضایت بخشی بیشتر وی در حین کار دارد و وی را بیشتر به ارگاسم می‌رساند. به همین دلیل است که زنان سکس با یک شریک دیر آشنا را به سکس با یک شریک تازه آشنا شده ترجیح می‌دهند.سکس موقت می‌تواند لذت بخش باشد، اما خیلی برای زن سخت است که خود را راحت کند و تسلیم شریک شود وقتی که به او اعتماد کامل ندارد .

تنها راه برای یک زن که بدن خود را بشناسد و بتواند به آمیزش مهبلی پاسخ بدهد، تمرین و آزمایش است .

حتی اگر آمیزش مهبلی زن را به ارگاسم نرساند، او می‌تواند از آن در جهت لذت بردن از رابطة عاطفی بین خود و شریکش استفاده کند. او می‌تواند از نزدیکی و صمیمیتی که در هنگام نزدیکی بوجود می‌آید بیشتر از احساس مهبلی لذت ببرد اگر آن وجود ندارد. به بیان دیگر، زن و شوهرها باید با فکر باز این موضوع را درک کنند که یک زن نباید بدلیل اینکه آمیزش مهبلی برایش لذت بخش نیست از انجام آن خودداری کند. زن و شوهرها می‌توانند یک رابطة سکس لذت بخش و ارزنده بدون آمیزش مهبلی داشته باشند. زنان همجنس باز بطور مکرر لذت بیشتری احساس می‌کنند، نه به دلیل اینکه فیزیک بدن هردوی آنها مانند هم است بلکه به این دلیل که هدف سکس آنها دخول آلت در فرج نیست. سکس زنان همجنس باز بیشتر به برانگیختن چوچوله متمرکز می‌شود .

امروزه عموم مردم به این توافق رسیده‌اند که اگر زنی بخواهد که شانس تجربة ارگاسم در حین آمیزش مهبلی را داشته باشد در حین این کار باید بطور مستقیم چوچوله‌اش تحریک بشود. اگر خود زن و یا شریکش مستقیماَ چوچوله را تحریک نکنند احتمال رسیدن به ارگاسم خیلی کم می‌شود. تحریک غیر مستقیم چوچوله بوسیلة لبه‌های مهبل وقتی که مرد آلتش را در فرج کرده است، معمولاَ برای رساندن زن به ارگاسم کافی نیست. با توجه به تغییرات زیاد در شکل و اندازة مهبل‌ها، منطقی نیست که انتظار داشته باشیم که همة آنها در حین دخول رفتار یکسان داشته باشند .

یک زن نسبت به شریکش بهتر می‌تواند که چوچوله‌اش را در حین آمیزش مهبلی نوازش کند و ممکن است خود او در این کار حرفه‌ای تر باشد. دلیل اهمیت استمنا برای زنان و زن و شوهرها این است. حالاتی که به آنها اجازه می‌دهد که در حین دخول بتوانند چوچوله را تحریک کنند آنهایی هستند که زن در بالا قرار گرفته یا اینکه شریک در پشت یا کنار زن قرار دارد. این در حالی است که خیلی از زنان از احساس وزن شریکشان بر روی خود در حالت مذهبی لذت می‌برند، این حالت خیلی باعث ارگاسم نمی‌شود زیرا که چوچوله در زیر بدن شریک پنهان می‌شود. باید دقت کرد که بدنهایمان طوری طراحی شده که زن بر روی دست و زانوهایش بصورت چهار دست و پا قرار گیرد و مرد از پشت مانند سگ آلتش را در مهبل او بکند. این یک حالت طبیعی و عادی است .

خیلی از زوجین به این نتیجه رسیده‌اند که قرار دادن یک لرزاننده بر روی چوچوله یا در کنار آن در حین دخول می‌تواند احتمال ارگاسم را زیاد کند. یک لرزانندة عصا شکل می‌تواند برای این کار مناسب باشد. برای نرم کردن ارتعاشات یک دستمال کاغذی نرم بین چوچوله و لرزاننده قرار دهید .

یک زن ممکن است تحریک فرج بوسیلة انگشت، دست، آلت مصنوعی و دیگر وسایل برایش لذت بخش تر از آلت مرد باشد. دلیل آن وجود منطقة کوچک در طول فرج است که برای لذت بردن باید تحریک شود و آلت یک مرد ممکن است وسیلة خوبی برای این کار نباشد. بوسیلة استفاده از اشیاء دیگر یک زن می‌تواند از امتیاز بالقوة حساسیت سایر نقاط استفاده کند. شکل، اندازه و بافت شیئی که زن در داخل فرج خود می‌کند می‌تواند بوسیلة خود او برای تحریک هرچه بیشتر انتخاب شود. مادامیکه شیئی که زن در داخل خود می‌کند تمیز، فاقد پلیسه و ایمن در برابر شکستن باشد، زن می‌تواند آنرا در فرج خود بکند اگر مراقبتهای لازم را انجام دهد. مردان از این موضوع که یک آلت مصنوعی یا چیز دیگری بر آلتشان ترجیح داده شود خیلی ناراحت می‌شوند .

موضع‌های سکسی در حین آمیزش مهبلی می‌تواند تاثیر مستقیم بر میزان تجربة خوشی زن در حین آمیزش داشته باشد. یک تغییر در موضع و حالت ممکن است باعث شود که زن هیچ چیز در حین آمیزش احساس نکند. همة مهبل‌ها به یک اندازه نسبت به تحریک لذت بخش حساس نیستند، بنابراین زاویه و میزان نفوذ تعیین می‌کنند که آیا زن دخول را لذت بخش می‌یابد یا نه. بعلاوه میزان تحریک چوچوله‌ای یک زن نیز به زاویه و میزان دخول بستگی دارد. موقعیت یک منطقة حساس در مهبل زن-اگر او یکی دارد- حالتی را که او بیشترین لذت را می‌برد را تعیین می‌کند. اگر زن یک نقطة G دارد، بیشترین لذت را زمانی می‌برد که آلت مرد به این نقطه فشار بیاورد، و این موضوع با احتمال بیشتری اتفاق می‌افتد وقتی که دخول از عقب اتفاق بیافتد و یا وقتی که زن در رو قرار می‌گیرد و زاویة دخول را کنترل می‌کند .

عامل دیگری که می‌تواند بر لذت بخشی دخول تاثیر بگذارد، ریتم آن است. یک زن ممکن است تکانهای تند و طولانی مدت یا تکانهای تند و کوتاه مدت، یا تکانهای ملایم و طولانی مدت و یا تکانهای ملایم . کوتاه مدت را ترجیح بدهد. آن چیزی که او لذت می‌برد و دوست دارد ممکن است در هنگام برانگیختگی و نزدیکی او به ارگاسم تغییر کند. زن و شوهرها ممکن است بخواهند ریتمی را که باعث لذت بردن زن در حین دخول می‌شود را مورد بررسی قرار دهن .