روانشناسی اولویت هاروانشناسی الویت ها


این یک تست وانشناسی است که توسط زیگموند فروید طراحی شده.

فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر همزمان پیش میاد


1 تلفن زنگ میزنه


2 بچه تان گریه میکنه


3 یکی داره در خونه رو می زنه و صداتون میکنه


4 لباس ها را بیرون روی طناب پین کرده اید و بارون میگیره


5 شیر آب رو در آشپز خانه باز گذاشتید و آب داره سر ریز میشه.


خب حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدوم کار ها رو انجام میدید، یعنی از شماره ی 1 تا 5 رو با چه اولویتی انجام میدید؟

زیگموند فروید

فروید یکی از بارزترین شخصیت های علمی قرن بیستم است. او در 6 ماه مه 1856 به دنیا آمد و در در 23 سپتامبر 1939 از دنیا رفت. او اتریشی بود و از بنیانگذاران دانشکده روانپزشکی. بیشترین شهرت فروید مربوط به کار های او در زمینه روان شناسی تمایلات جنسی، رویا ها و ضمیر نا خود آگاه است. او به عنوان پدر علم روان تحلیل گری شناخته می شود.

هر یک از 5 مورد بالا نشون دهنده یکی از جنبه های زندگی شماست.


1 زنگ تلفن، نشونه شغل و کار شماست


2 گریه بچه، نشون دهنده خانواده است


3 زنگ در خونه ، نشون دهنده دوستان شماست


4 لباس ها، نشون دهنده پول هستن


5 سر رفتن آب، نشون دهنده ....